Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Skriftlig språkfärdighet

Sök i Skriftlig språkfärdighet

Skrivundervisning : processinriktat skrivande i klassrummet

av Catharina Tjernberg

Elevernas texter : redskap för textanalys, textsamtal och b…

av Mikael Nordenfors
Skrivundervisning : processinriktat skrivande i klassrummet

I Skrivundervisning visar Catharina Tjernberg hur lärare konkret kan använda aktuell forskning om skrivprocesser för att utveckla eleverna till medvetna skribenter. Boken g…

Elevernas texter : redskap för textanalys, textsamtal och bedömning

Elever måste ges stora möjligheter att utveckla sitt skrivande genom hela skoltiden. Därför behöver deras lärare erbjuda en systematisk skrivundervisning som omfattar dels konkr…


Academic Writing Skriv : för att bli läst! Rhetorical Figures in Science Thesis and Dissertation Writing in a Second Language
Academic Writing av Stephen BaileySkriv : för att bli läst! av Tomas LindbomRhetorical Figures in Science av Jeanne FahnestockThesis and Dissertation Writing in a Se... av Brian Paltridge

Thesis and Dissertation Writing in a Second Language Unreal Engine 4 for Design Visualization Developing Writing Skills in Chinese Teaching Academic Writing
Thesis and Dissertation Writing in a Se... av Brian PaltridgeUnreal Engine 4 for Design Visualization av Tom ShannonDeveloping Writing Skills in Chinese av Boping YuanTeaching Academic Writing