Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Språkfärdighet: läsförståelse

Sök i Språkfärdighet: läsförståelse

Att utveckla självständiga läsare : dynamiskt mindset och u…

av Gravity Goldberg

A Tour of C++

av Bjarne Stroustrup
Att utveckla självständiga läsare : dynamiskt mindset och undervisningsstrategier

Hur kan du utmana och undervisa för att ge dina elever självförtroende och hjälpa dem att utvecklas till aktiva och självständiga läsare? Hur kan du tänka, organisera ditt klass…

A Tour of C++

In A Tour of C++, Second Edition, Bjarne Stroustrup, the creator of C++, describes what constitutes modern C++. This concise, self-contained guide covers most major language fea…


Utveckla förståelse i förskolan : en grund för god läsutveckling Unity 2018 Game Development in 24 Hours, Sams Teach Yourself Läsning pågår 6 Elevpaket (Bok + digital produkt) Speed Reading Book
Utveckla förståelse i förskolan : en gr... av Andrea DeBruin-PareckiUnity 2018 Game Development in 24 Hours... av Mike GeigLäsning pågår 6 Elevpaket (Bok + digita... av Hanne SolemSpeed Reading Book av Tony Buzan

Läsa och förstå : arbete med läsförståelse i tidig läs- och skrivinlärning Level 5: Tales of Mystery and Imagination Easystart: Between Two Worlds Book and CD Pack Level 2: Five Famous Fairy Tales
Läsa och förstå : arbete med läsförståe... av Helena EckeskogLevel 5: Tales of Mystery and Imaginati... av Edgar A PoeEasystart: Between Two Worlds Book and... av Stephen RableyLevel 2: Five Famous Fairy Tales av Hans Andersen