Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Språkstudier: särskilda färdigheter

Sök i Språkstudier: särskilda färdigheter

Språkarbete i alla ämnen

av Gun Hägerfelth

Skrivundervisning : processinriktat skrivande i klassrummet

av Catharina Tjernberg
Språkarbete i alla ämnen

Språkarbete i alla ämnen handlar om språkets roll i skolans ämnesundervisning och lyfter fram olika aspekter på hur viktigt det är att språket uppmärksammas. Författaren grundar…

Skrivundervisning : processinriktat skrivande i klassrummet

I Skrivundervisning visar Catharina Tjernberg hur lärare konkret kan använda aktuell forskning om skrivprocesser för att utveckla eleverna till medvetna skribenter. Boken g…


Litteracitet och språklig mångfald Elevernas texter : redskap för textanalys, textsamtal och bedömning A Tour of C++ Academic Writing
Litteracitet och språklig mångfald av Helle Pia LaursenElevernas texter : redskap för textanal... av Mikael NordenforsA Tour of C++ av Bjarne StroustrupAcademic Writing av Stephen Bailey

Utveckla förståelse i förskolan : en grund för god läsutveckling You're Not Listening Professional English in Use Engineering with Answers Developing Writing Skills in Chinese
Utveckla förståelse i förskolan : en gr... av Andrea DeBruin-PareckiYou're Not Listening av Kate MurphyProfessional English in Use Engineering... av Mark IbbotsonDeveloping Writing Skills in Chinese av Boping Yuan