Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Språkundervisning: teori & metoder

Sök i Språkundervisning: teori & metoder

Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveck…

av Tua Abrahamsson

Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfaren…

av Anna Kaya
Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling

Mer än vart tionde barn i Sverige har ett annat modersmål än svenska. Hur bedömer man två- eller flerspråkiga elevers kunskap och kompetens?Läs merI Tankarna springer före prese…

Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfarenheter

"Den här boken kan komma att utgöra en referenspunkt för samtalet om nyanländas skolgång under lång tid framåt och är ett måste för alla berörda och intresserade." Karin Alvehus…


Språkinriktad undervisning Utmanande undervisning i klassrummet : återkoppling, ansträngning, utmaning, reflektion, självkänsla Språkstimulering. D. 2, Aktiviteter och åtgärder i förskoleåldern Språkdidaktik för sfi : att undervisa vuxna andraspråksinlärare
Språkinriktad undervisning av Maaike HajerUtmanande undervisning i klassrummet :... av James NottinghamSpråkstimulering. D. 2, Aktiviteter och... av Bente Eriksen HagtvetSpråkdidaktik för sfi : att undervisa v... av Annika Norlund Shaswar

Pragmatics Perspektiv på svenskt uttal - Fonologi, brytning och didaktik Språka samman : om samtal och samarbete i språkundervisning Språkglädje : språklekar i förskola och skola
Pragmatics av George YulePerspektiv på svenskt uttal - Fonologi,... av Elisabeth ZetterholmSpråka samman : om samtal och samarbete... av Inger LindbergSpråkglädje : språklekar i förskola och... av Ann-Katrin Svensson