Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Språkundervisning: teori & metoder

Sök i Språkundervisning: teori & metoder

Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveck…

av Tua Abrahamsson

Språkdidaktik för sfi : att undervisa vuxna andraspråksinlä…

av Annika Norlund Shaswar
Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling

Mer än vart tionde barn i Sverige har ett annat modersmål än svenska. Hur bedömer man två- eller flerspråkiga elevers kunskap och kompetens?Läs merI Tankarna springer före prese…

Språkdidaktik för sfi : att undervisa vuxna andraspråksinlärare

Att lära sig ett nytt språk i vuxen ålder kräver hårt arbete och stor tidsmässig insats, i synnerhet om det gäller att utveckla en språknivå som håller för framtida yrkes- och s…


Texts, topics and tasks : teaching english in years 4-6 Doing Task-Based Teaching Språkinriktad undervisning - - en handbok Pragmatics
Texts, topics and tasks : teaching engl... av Bo LundahlDoing Task-Based Teaching av Dave WillisSpråkinriktad undervisning - - en handb... av Maaike HajerPragmatics av George Yule

Änglaspråk och magplask : multimodalt perspektiv på svenska English for Primary Teachers Language Assessment for Classroom Teachers Learner Corpus Research Meets Second Language Acquisition
Änglaspråk och magplask : multimodalt p... av Margaretha HäggströmEnglish for Primary Teachers av Mary SlatteryLanguage Assessment for Classroom Teach... av Lyle BachmanLearner Corpus Research Meets Second La...