Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Språkundervisning: teori & metoder

Sök i Språkundervisning: teori & metoder

Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveck…

av Tua Abrahamsson

Språkinriktad undervisning - - en handbok

av Maaike Hajer
Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling

Mer än vart tionde barn i Sverige har ett annat modersmål än svenska. Hur bedömer man två- eller flerspråkiga elevers kunskap och kompetens?Läs merI Tankarna springer före prese…

Språkinriktad undervisning - - en handbok

I många klassrum finns idag elever med flerspråkig bakgrund. Undervisningen i skolans ämnen sker emellertid mest på svenska. Hur klarar skolan utmaningen att ge ämnesundervisnin…


Texts, topics and tasks : teaching english in years 4-6 Teacher Cognition and Language Education Teacher Cognition and Language Education Teaching Young Language Learners
Texts, topics and tasks : teaching engl... av Bo LundahlTeacher Cognition and Language Education av Simon BorgTeacher Cognition and Language Education av Dr. Simon BorgTeaching Young Language Learners av Annamaria Pinter

English Phonetics and Phonology Paperback with Audio CDs (2) Advanced Language Learning Swedish Tutor: Grammar and Vocabulary Workbook (Learn Swedish with Teach Yourself) Änglaspråk och magplask : multimodalt perspektiv på svenska
English Phonetics and Phonology Paperba... av Peter RoachAdvanced Language Learning av Heidi ByrnesSwedish Tutor: Grammar and Vocabulary W... av Ylva OlaussonÄnglaspråk och magplask : multimodalt p... av Margaretha Häggström