Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Översättning & tolkning

Sök i Översättning & tolkning

Att arbeta med tolk

av Minna Forsell

Tolking

Att arbeta med tolk

Att arbeta med tolk är en praktisk bok som lyfter möjligheterna i det tolkade samtalet. Budskapet är att det tolkade samtalet är en självklarhet för allt fler yrkesgrupper och t…

Tolking

Boken handler om både de ferdighetene tolken har, og om tolken som profesjonsutøver. Kapitlene tar for seg mange ulike sider ved tolkens kunnskaper, ferdigheter, yrkesutøvelse o…


Tolking Översättarens anmärkningar : dagbok från arbetet med Ringarnas herre After Babel Att översätta är nödvändigt
Tolking Översättarens anmärkningar : dagbok frå... av Erik AnderssonAfter Babel av George SteinerAtt översätta är nödvändigt av Mall Stålhammar

The Interpreting Studies Reader Introducing Translation Studies The Translation of Films, 1900-1950 Greek Historical Inscriptions 478-404 BC
The Interpreting Studies Reader Introducing Translation Studies av Jeremy MundayThe Translation of Films, 1900-1950 Greek Historical Inscriptions 478-404 BC