Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Språkpsykologi

Sök i Språkpsykologi

Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan : flerdimensi…

Flerspråkighet som resurs

Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan : flerdimensionella perspektiv

Barn kommer till förskolan med varierande erfarenheter av språk. Förskolan har därför en betydande roll i barns tidiga språk-, läs och skrivutveckling, inte minst i ett likvärdi…

Flerspråkighet som resurs

I Flerspråkighet som resurs presenterar trettio författare sin forskning om och arbete med andraspråksutveckling och flerspråkiga elevers lärande. Bokens syfte är att visa hur f…


Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk En god fortsättning : nyanländas fortsatta väg i skola och samhälle Flerspråkiga elever : effektiv undervisning i en utmanande tid Matematik för nyanlända och flerspråkiga elever
Flerspråkiga barns villkor i förskolan... av Anne KulttiEn god fortsättning : nyanländas fortsa... Flerspråkiga elever : effektiv undervis... av Jim CumminsMatematik för nyanlända och flerspråkig... av Saman Abdoka

Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 3, Flerspråkighet - utveckling och svårigheter Translanguaging : flerspråkighet som resurs i lärandet
Språkstimulera och dokumentera i den fl... av Margareth SandvikMuntligt berättande i flerspråkiga klas... av Ola HenricssonSpråkutveckling och språkstörning hos b... Translanguaging : flerspråkighet som re... av Ofelia Garcia