Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Läs- & skrivkunnighet

Sök i Läs- & skrivkunnighet

Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala…

av Monica Axelsson

Processinriktad läs- och skrivundervisning : en väg till in…

av Catharina Tjernberg
Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola

Boken diskuterar och problematiserar skilda perspektiv på det språk- och kunskapsarbete som sker tillsammans med barnen i förskola och skolan. Författarna visar hur barn kan få …

Processinriktad läs- och skrivundervisning : en väg till inkludering

Processinriktad läs- och skrivundervisning visar hur lärare kan skapa goda förutsättningar för deltagande och lärande för alla elever. Författaren betonar att undervisningen byg…


Grunderna i läs- och skrivinlärning Teaching English to Young Learners Läslust i hemmet : så stödjer du ditt barns skriv- och läsutveckling Literacies, Learning, and the Body
Grunderna i läs- och skrivinlärning av Inger FridolfssonTeaching English to Young Learners Läslust i hemmet : så stödjer du ditt b... av Carina FastLiteracies, Learning, and the Body

Principles and Practices for Teaching English as an International Language Rationality and the Literate Mind A Case for Teaching Literature in the Secondary School The Rise of Writing
Principles and Practices for Teaching E... Rationality and the Literate Mind av Roy HarrisA Case for Teaching Literature in the S... av Janet AlsupThe Rise of Writing av Deborah Brandt