Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Läs- & skrivkunnighet

Sök i Läs- & skrivkunnighet

Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala…

av Monica Axelsson

Processinriktad läs- och skrivundervisning : en väg till in…

av Catharina Tjernberg
Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola

Boken diskuterar och problematiserar skilda perspektiv på det språk- och kunskapsarbete som sker tillsammans med barnen i förskola och skolan. Författarna visar hur barn kan få …

Processinriktad läs- och skrivundervisning : en väg till inkludering

Processinriktad läs- och skrivundervisning visar hur lärare kan skapa goda förutsättningar för deltagande och lärande för alla elever. Författaren betonar att undervisningen byg…


The Wiley Handbook of Adult Literacy Literacy Principles and Practices for Teaching English as an International Language Tales of Literacy for the 21st Century
The Wiley Handbook of Adult Literacy Literacy av Brian V. StreetPrinciples and Practices for Teaching E... Tales of Literacy for the 21st Century av Maryanne Wolf

A Dictionary of Modern English Usage Reading: A Very Short Introduction Introducing Social Semiotics An Introduction to Critical Discourse Analysis in Education
A Dictionary of Modern English Usage av H. W. FowlerReading: A Very Short Introduction av Belinda JackIntroducing Social Semiotics av Theo van LeeuwenAn Introduction to Critical Discourse A...