Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Språksociologi

Sök i Språksociologi

Sociolingvistik

Introduktion till sociolingvistik

av Gisela Håkansson
Sociolingvistik

Språket har många sociala sidor. Varje samtal, yttrande och ord har en social innebörd som i sin tur får sociala konsekvenser. Vårt språk har också betydelse för hur vi definier…

Introduktion till sociolingvistik

Vårt språk påverkas av en mängd olika faktorer: var i landet vi vuxit upp, vilken socialgrupp vi tillhör, hur gamla vi är, vilket kön vi har etc. De flesta människor varierar oc…


An Introduction to Sociolinguistics Pragmatics The Oxford Handbook of Names and Naming Sociolingvistik i praktiken
An Introduction to Sociolinguistics av Ronald WardhaughPragmatics av George YuleThe Oxford Handbook of Names and Naming Sociolingvistik i praktiken

Reterritorializing Linguistic Landscapes The Oxford Handbook of African Languages Language or Dialect? Colonial and Decolonial Linguistics
Reterritorializing Linguistic Landscapes The Oxford Handbook of African Languages Language or Dialect? av Raf Van RooyColonial and Decolonial Linguistics