Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Språk & Lingvistik

Sök i Språk & Lingvistik

100 svenska dialekter

av Fredrik Lindström

Litteraciteter och flerspråkighet - Symposium 2018

100 svenska dialekter

Hur låter skånska? Varför låter göteborgare goa och glada? Varför finns det över huvud taget dialekter? Och varför säger man i vissa delar av Sverige ett apelsin, när det borde …

Litteraciteter och flerspråkighet - Symposium 2018

Våra möjligheter att kommunicera har drastiskt förändrats med de senaste årtiondenas snabba teknologiska och demografiska förändringar. Det har blivit alltmer självklart att kom…


Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan : flerdimensionella perspektiv Sociolingvistik Translanguaging : flerspråkighet som resurs i lärandet Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola
Att möta barns sociala språkmiljö i för... Sociolingvistik Translanguaging : flerspråkighet som re... av Ofelia GarciaBygga broar och öppna dörrar : att läsa... av Monica Axelsson

Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk Funktionell svensk grammatik Lärarens retorik : om tal och samtal i läraryrket Flerspråkighet som resurs
Flerspråkiga barns villkor i förskolan... av Anne KulttiFunktionell svensk grammatik av Maria BolanderLärarens retorik : om tal och samtal i... av Hans GunnarsonFlerspråkighet som resurs