Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Språk & Lingvistik

Sök i Språk & Lingvistik

Flerspråkighet som resurs

Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan : flerdimensi…

Flerspråkighet som resurs

I Flerspråkighet som resurs presenterar trettio författare sin forskning om och arbete med andraspråksutveckling och flerspråkiga elevers lärande. Bokens syfte är att visa hur f…

Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan : flerdimensionella perspektiv

Barn kommer till förskolan med varierande erfarenheter av språk. Förskolan har därför en betydande roll i barns tidiga språk-, läs och skrivutveckling, inte minst i ett likvärdi…


Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola Sociolingvistik Processinriktad läs- och skrivundervisning : en väg till inkludering Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk
Bygga broar och öppna dörrar : att läsa... av Monica AxelssonSociolingvistik Processinriktad läs- och skrivundervisn... av Catharina TjernbergFlerspråkiga barns villkor i förskolan... av Anne Kultti

Att skriva sig till läsning : IKT i förskoleklass och skola Språkdidaktik Matematik för nyanlända och flerspråkiga elever 100 svenska dialekter
Att skriva sig till läsning : IKT i för... av Arne TragetonSpråkdidaktik av Ulrika TornbergMatematik för nyanlända och flerspråkig... av Saman Abdoka100 svenska dialekter av Fredrik Lindström