Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Språk & Lingvistik

Sök i Språk & Lingvistik

Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan : flerdimensi…

Processinriktad läs- och skrivundervisning : en väg till in…

av Catharina Tjernberg
Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan : flerdimensionella perspektiv

Barn kommer till förskolan med varierande erfarenheter av språk. Förskolan har därför en betydande roll i barns tidiga språk-, läs och skrivutveckling, inte minst i ett likvärdi…

Processinriktad läs- och skrivundervisning : en väg till inkludering

Processinriktad läs- och skrivundervisning visar hur lärare kan skapa goda förutsättningar för deltagande och lärande för alla elever. Författaren betonar att undervisningen byg…


Flerspråkighet som resurs Flerspråkiga barns villkor i förskolan : lärande av och på ett andra språk Sociolingvistik Språkdidaktik
Flerspråkighet som resurs Flerspråkiga barns villkor i förskolan... av Anne KulttiSociolingvistik Språkdidaktik av Ulrika Tornberg

Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola På spaning efter språkets ursprung På spaning efter språkets ursprung Handbok för språkpoliser
Bygga broar och öppna dörrar : att läsa... av Monica AxelssonPå spaning efter språkets ursprung av Sverker JohanssonPå spaning efter språkets ursprung av Sverker JohanssonHandbok för språkpoliser av Sara Lövestam