Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Tvåspråkiga & flerspråkiga ordböcker

Sök i Tvåspråkiga & flerspråkiga ordböcker

Litteraciteter och flerspråkighet - Symposium 2018

Compact Oxford Russian Dictionary

av Oxford Languages
Litteraciteter och flerspråkighet - Symposium 2018

Våra möjligheter att kommunicera har drastiskt förändrats med de senaste årtiondenas snabba teknologiska och demografiska förändringar. Det har blivit alltmer självklart att kom…

Compact Oxford Russian Dictionary

The Compact Oxford Russian Dictionary offers over 90,000 words and phrases, and 120,000 translations of contemporary Russian and English. It covers all the words you need for ev…


Oxford Chinese Dictionary Thai Visual Dictionary Oxford Beginner's Japanese Dictionary Oxford Essential Arabic Dictionary
Oxford Chinese Dictionary av Oxford LanguagesThai Visual Dictionary av Collins DictionariesOxford Beginner's Japanese Dictionary av Oxford LanguagesOxford Essential Arabic Dictionary av Oxford Languages

Ord Och Termer Inom Sjukvård för Tolkar Oxford Elementary Learner's Dictionary Compact Oxford German Dictionary Eye of the Storm Level 3
Ord Och Termer Inom Sjukvård för Tolkar av Sam SamamiOxford Elementary Learner's Dictionary Compact Oxford German Dictionary av Oxford LanguagesEye of the Storm Level 3 av Mandy Loader