Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Ordböcker, lexikon

Sök i Ordböcker, lexikon

Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveck…

av Tua Abrahamsson

Litteraciteter och flerspråkighet - Symposium 2018

Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling

Mer än vart tionde barn i Sverige har ett annat modersmål än svenska. Hur bedömer man två- eller flerspråkiga elevers kunskap och kompetens?Läs merI Tankarna springer före prese…

Litteraciteter och flerspråkighet - Symposium 2018

Våra möjligheter att kommunicera har drastiskt förändrats med de senaste årtiondenas snabba teknologiska och demografiska förändringar. Det har blivit alltmer självklart att kom…


Svenska Akademiens grammatik Odontologisk ordbok Svenska Akademiens språklära Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien
Svenska Akademiens grammatik av Ulf TelemanOdontologisk ordbok av Stig EdwardSvenska Akademiens språklära av Tor G. HultmanSvensk ordbok utgiven av Svenska Akadem...

Tala väl : 10 lektioner i praktisk retorik Korsordslexikon Latin för trädgårdsälskare Latin för trädgårdsälskare
Tala väl : 10 lektioner i praktisk reto... av Kurt JohannessonKorsordslexikon Latin för trädgårdsälskare av Lorraine HarrisonLatin för trädgårdsälskare av Lorraine Harrison