Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Konst: ekonomiska aspekter

Sök i Konst: ekonomiska aspekter

Contemporary Art: A Very Short Introduction

av Julian Stallabrass

Kulturekonomi : konsten att fånga osynliga värden

Contemporary Art: A Very Short Introduction

Contemporary art has never been so popular - but what is 'contemporary' about contemporary art? What is its role today, and who is controlling its future? Bloody toy soldiers, g…

Kulturekonomi : konsten att fånga osynliga värden

Är det nödvändigt att mäta kulturens ekonomiska värde? Går det att bedöma kulturella värden i nyttotermer? Här resonerar några av Europas främsta forskare inom kulturekonomi kri…


Who's Afraid of Contemporary Art? X Art in Renaissance Italy 1350-1500 What They Didn't Teach You in Art School
Who's Afraid of Contemporary Art? av Kyung AnX av Brian SolisArt in Renaissance Italy 1350-1500 av Evelyn WelchWhat They Didn't Teach You in Art School av Rosalind Davis

Art Inc. Antiquities Evaluating Art London and the Emergence of a European Art Market, 1780-1820
Art Inc. av Lisa CongdonAntiquities av Maxwell L. AndersonEvaluating Art av George DickieLondon and the Emergence of a European...