Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Konst: allmänt

Sök i Konst: allmänt

Bildundervisning och lärande genom bilder

De skapande maskinerna : hur AI lär sig koda mänsklig kreat…

av Marcus Du Sautoy
Bildundervisning och lärande genom bilder

Den här boken handlar om bildpedagogik och hur man kan lära genom bilder. Begreppet bildpedagogik brukar knytas till bildämnet och bildundervisningen – det utrymme i skola…

De skapande maskinerna : hur AI lär sig koda mänsklig kreativitet

Kan en maskin måla, komponera musik eller skriva en roman, och göra det på ett sätt som lyfter, vidgar och omvandlar innebörden i att vara människa? Ännu verkar sublima höjdpunk…


Practices of Looking Walderstenen Bildens tysta budskap : interaktion mellan bild och text Japanese Art
Practices of Looking av Marita SturkenWalderstenen av Jesper WalderstenBildens tysta budskap : interaktion mel... av Yvonne ErikssonJapanese Art

Barns möte med konst Non-Designer's Design Book, The Images of Myths in Classical Antiquity Writing Architectures
Barns möte med konst av Marie Bendroth KarlssonNon-Designer's Design Book, The av Robin WilliamsImages of Myths in Classical Antiquity av Susan WoodfordWriting Architectures