Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Ekonomi & Juridik

Sök i Ekonomi & Juridik

Förändringsarbete i organisationer : om att utveckla företa…

av Mats Alvesson

Företagsekonomi - en introduktion, Faktabok

av Per-Hugo Skärvad
Förändringsarbete i organisationer : om att utveckla företagskulturer

I en värld som förändras snabbt är organisationers konkurrenskraft beroende av att organisationskulturen ständigt utvecklas. Kravet på att organisationer ständigt ska förändras …

Företagsekonomi - en introduktion, Faktabok

Med sitt heltäckande innehåll är Företagsekonomi – en introduktion särskilt lämplig för kortare grundkurser i företagsekonomi på högskola och universitet. Den passar också…


Organisationskultur och ledning Verksamhetsstyrning : för utveckling, förbättring och förändring Organisation från grunden Kapitalet och ideologin
Organisationskultur och ledning av Mats AlvessonVerksamhetsstyrning : för utveckling, f... av Matti SkoogOrganisation från grunden av Anders ForssellKapitalet och ideologin av Thomas Piketty

Aktier : 3 steg till ekonomiskt oberoende Finansministern Boken om personalekonomi CSR och hållbart företagande 2 upplagan
Aktier : 3 steg till ekonomiskt oberoen... av Ola LauritzsonFinansministern av Anders BorgBoken om personalekonomi av Bino CatasúsCSR och hållbart företagande 2 upplagan av Hans De Geer