Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Ac - Arkiv

Story of Libraries

av Frederick Andrew Lerner

Enskilda arkiv

Story of Libraries

In this fully updated edition, Fred Lerner continues to explore the ways in which records of human experience are collected. Updated to include our new technology, this work des…

Enskilda arkiv

Som arkivland är Sverige närmast unikt. I andra länder finns få motsvarigheter till de organisationer som har till syfte att bevara arkiv från föreningar och verksamheter, och d…

Processing the Past Stadens minne : Stockholms stadsarkiv till år 2000 A Velocity of Being Imagining Archives
Processing the Past av Francis X., Jr. BlouinStadens minne : Stockholms stadsarkiv t... av Britt HedbergA Velocity of Being Imagining Archives