Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Fpr - Romani

Romani i svenskan : storstadsslang och standardspråk

av Gerd Carling

Svensk-romskt/arli lexikon

Romani i svenskan : storstadsslang och standardspråk

Romani i svenskan - Storstadssland och standardspråk Att romani har sitt ursprung i indoariskan, liksom att det fi nns ord i svenskan som är lånade från romani, är sedan länge k…

Svensk-romskt/arli lexikon

Lexin är en serie mycket uppskattade ordböcker som vänder sig främst till invandrare med utomnordiskt modersmål. Ordböckerna finns i dag på ett tjugotal språk. Samtliga innehåll…