Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Fnb - Gaeliska

Sök i Fnb - Gaeliska

Modern Irish

av Nancy Stenson

Svensk-Skotsk Gaelisk Parlör - Leabhar-Abairtean Suainis-Gà…

av Helén Varenius
Modern Irish

Modern Irish: A Comprehensive Grammar is a complete reference guide to modern Irish grammar, providing a thorough overview of the language. Key features include:highly systemati…

Svensk-Skotsk Gaelisk Parlör - Leabhar-Abairtean Suainis-Gàidhlig

Avsikten med denna parlör är att försöka ge en inblick i det skotsk gaeliska språket. Det är en ingen grammatik och utger sig inte för att vara fullständig. Förutom att ge lite …

Colloquial Scottish Gaelic Basic Irish: A Grammar and Workbook Oxford Children's Scottish Gaelic-English Visual Dictionary Luath Scots Language Learner CD
Colloquial Scottish Gaelic av Katie GrahamBasic Irish: A Grammar and Workbook av Nancy StensonOxford Children's Scottish Gaelic-Engli... av Oxford DictionariesLuath Scots Language Learner CD av L. Colin Wilson