Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Evk - Läsning och självstudier

Sök i Evk - Läsning och självstudier

Bilderbokens mångfald och möjligheter : 2:a utgåvan

av Agneta Edwards

Till bildningens försvar : den svåra konsten att veta tills…

av Sverker Sörlin
Bilderbokens mångfald och möjligheter : 2:a utgåvan

Bilderboken har alltid funnits med i förskolan. Men hur används den? Som avkoppling, eller som pedagogisk aktivitet med utgångspunkt i läroplanen? Hur kan bilderboken berika arb…

Till bildningens försvar : den svåra konsten att veta tillsammans

Bildning har varit ett centralt begrepp för det moderna framstegets tidevarv en väg för den enskilda människan att lära och växa alltsedan 1700- talets upplysning. Den gör att v…


Läsa för integration : En metodhandbok Det är bara att googla Bebis + bok = glädje : det underbara i att läsa högt för de allra minsta Unga läser : läsning, normer och demokrati
Läsa för integration : En metodhandbok av Berolin DenizDet är bara att googla av Filippa MannerheimBebis + bok = glädje : det underbara i... av Annette KohkoinenUnga läser : läsning, normer och demokr... av Åse Hedemark

Bokbärare : biblioteket, bokhandeln och antikvariatet Bildningen på barrikaden : ett manifest Bildning : då, nu, sen När pojkar läser och skriver
Bokbärare : biblioteket, bokhandeln och... av Camilla SmedbergBildningen på barrikaden : ett manifest av Per SvenssonBildning : då, nu, sen av Martin AagårdNär pojkar läser och skriver av Gunilla Molloy