Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Ev - Folkbildning

Sök i Ev - Folkbildning

Bilderbokens mångfald och möjligheter : 2:a utgåvan

av Agneta Edwards

Till bildningens försvar : den svåra konsten att veta tills…

av Sverker Sörlin
Bilderbokens mångfald och möjligheter : 2:a utgåvan

Bilderboken har alltid funnits med i förskolan. Men hur används den? Som avkoppling, eller som pedagogisk aktivitet med utgångspunkt i läroplanen? Hur kan bilderboken berika arb…

Till bildningens försvar : den svåra konsten att veta tillsammans

Bildning har varit ett centralt begrepp för det moderna framstegets tidevarv en väg för den enskilda människan att lära och växa alltsedan 1700- talets upplysning. Den gör att v…


Högläsning i förskolan : vägledning till litteraturen Lärandets mångfald : om vuxenpedagogik och folkbildning Läsa för integration : En metodhandbok Kvinnorna runt sjön Björken och deras längtan efter bildning
Högläsning i förskolan : vägledning til... av Maria HeimerLärandets mångfald : om vuxenpedagogik... Läsa för integration : En metodhandbok av Berolin DenizKvinnorna runt sjön Björken och deras l... av Christina Jutterström

När betongen rätar sin rygg : ortenrörelsen och folkbildningens renässans The Wiley Handbook of Adult Literacy Learning in Adulthood Svenska bildningstraditioner
När betongen rätar sin rygg : ortenröre... av Ove SernhedeThe Wiley Handbook of Adult Literacy Learning in Adulthood av Sharan B. MerriamSvenska bildningstraditioner av Lovisa Bergdahl