Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Eue - Lässvårigheter och skrivsvårigheter

Sök i Eue - Lässvårigheter och skrivsvårigheter

Dyslexi : Från teori till praktik

av Torleiv Høien

Räknesvårigheter och lässvårigheter : under de första skolå…

av Ingvar Lundberg
Dyslexi : Från teori till praktik

Det är oumbärligt med kunskap inom dyslexiområdet för att kunna erbjuda en anpassad och framgångsrik undervisning till elever som kämpar med stora läs- och skrivsvårigheter. Den…

Räknesvårigheter och lässvårigheter : under de första skolåren - hur hänger de ihop?

Många barn som behöver särskilt stöd i skolan har svårigheter i både sin läsning och räkning. Men några barn som har svårt för läsning har inte svårt för matematik, eller tvärto…


Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket Pappaklausulen : roman Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter Kopieringsunderlag : Förebyg En liten bok om dyslexi
Dyslexi och andra svårigheter med skrif... av Stefan SamuelssonPappaklausulen : roman av Jonas Hassen KhemiriFörebygg och åtgärda läs- och skrivsvår... av Birgit Druid GlentowEn liten bok om dyslexi av Martin Ingvar

Läsningens psykologi och pedagogik Ett träd med vida grenar : de indoeuropeiska språkens historia Utredning av läs- och skrivsvårigheter Att ha eller sakna verktyg : om möjligheter och svårigheter att läsa och skriva
Läsningens psykologi och pedagogik av Ingvar LundbergEtt träd med vida grenar : de indoeurop... av Ola WikanderUtredning av läs- och skrivsvårigheter av Britta EricsonAtt ha eller sakna verktyg : om möjligh... av Claes Nilholm