Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Eu - Elever med särskilda behov

Sök i Eu - Elever med särskilda behov

Elevers olikheter : och specialpedagogisk kunskap

av Bengt Persson

Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga …

av Ann Ahlberg
Elevers olikheter : och specialpedagogisk kunskap

- Vad skiljer vanlig pedagogik från specialpedagogik?- Hur har den specialpedagogiska yrkesrollen förändrats under senare år?- Vad har specialpedagogiken för funktion i en inklu…

Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar

Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik beskriver och bygger broar mellan tre dimensioner av det specialpedagogiska kunskapsfältet: ideologi och politik, vetenskap och te…


Autism och ADHD i skolan : handbok i tydliggörande pedagogik Specialpedagogik och funktionsvariationer : att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande miljö Specialpedagogik 2 Leka, prata, äta : övningar för barn med särskilda behov
Autism och ADHD i skolan : handbok i ty... av Anna SjölundSpecialpedagogik och funktionsvariation... av Inga-Lill JakobssonSpecialpedagogik 2 av Monica JohanssonLeka, prata, äta : övningar för barn me... av Lars Klintwall

Vägval och växande : människor i behov av stöd: förhållningssätt, identitet, kunskap, praktik Autism och ADHD i gymnasiet : tydliggörande pedagogik Inkludering i skolan : undervisningsstrategier som fungerar Värsta bästa jobbet : att arbeta som resurs för elever med autism och adhd
Vägval och växande : människor i behov... av Ingrid LiljerothAutism och ADHD i gymnasiet : tydliggör... av David EdfeltInkludering i skolan : undervisningsstr... av David MitchellVärsta bästa jobbet : att arbeta som re... av Carolina Lindberg