Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Epb - Forskarutbildning

Sök i Epb - Forskarutbildning

Forskarhandledares robusta råd

av Roger Qvarsell

Det goda seminariet : Forskarseminariet som lärandemiljö oc…

av Marie Cronqvist
Forskarhandledares robusta råd

Hur lyckas man med sin forskarutbildning? Vi bad ett antal erfarna och namnkunniga handledare från olika vetenskapsområden fundera över denna fråga. Resultatet blev Forskarhandl…

Det goda seminariet : Forskarseminariet som lärandemiljö och kollegialt rum

I många forskares värld utgör seminarierummet en förtätad plats. Själva idén om det akademiska textseminariet är omhuldad, särskilt inom de humanistiska och samhällsvetenskaplig…