Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Epaby - Särskilda metoder i undervisningen

Sök i Epaby - Särskilda metoder i undervisningen

Seminarieboken : att skriva, presentera och opponera

av Maria Björklund

Projektarbete - En vägledning för studenter

av Erling S Andersen
Seminarieboken : att skriva, presentera och opponera

En undervisningsform som blir allt vanligare vid högskolor och universitet är seminariet. Här skriver studenterna uppsatser och rapporter, presenterar dessa och opponerar på var…

Projektarbete - En vägledning för studenter

Projektarbete – en vägledning för studenter är en handbok för studenter som genomför projektarbete som ett led i sina studier. Boken lägger vikt vid att du som student ska…