Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Epaac - Pedagogisk psykologi: inlärning

Sök i Epaac - Pedagogisk psykologi: inlärning

Kvalitetslärande i högre utbildning : introduktion till pro…

av Roar C Pettersen

PBL och casemetodik - Hur man gör och varför

av Henry Egidius
Kvalitetslärande i högre utbildning : introduktion till problem- och praktikbaserad didaktik

Lärande är kontextberoende och utvecklas bäst när studenter deltar aktivt i krävande lärmiljöer. Denna bok ger en grundlig introduktion till studentaktiva metoder, studentcentre…

PBL och casemetodik - Hur man gör och varför

Sedan mitten av 1980-talet har PBL, problembaserat lärande, vunnit allt större spridning i högskolan, delvis också i gymnasieskolan. Från början av…