Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Epaa - Pedagogisk psykologi

Sök i Epaa - Pedagogisk psykologi

Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen

Normkritisk pedagogik : för den högre utbildningen

av Viktorija Kalonaityte

Normkritisk pedagogik – för den högre utbildningen beskriver den normkritiska pedagogikens grunder samt ger konkreta förslag på hur universitetslärare kan synliggöra och u…

Kvalitetslärande i högre utbildning : introduktion till pro…

av Roar C Pettersen

PBL och casemetodik - Hur man gör och varför

av Henry Egidius
Kvalitetslärande i högre utbildning : introduktion till problem- och praktikbaserad didaktik

Lärande är kontextberoende och utvecklas bäst när studenter deltar aktivt i krävande lärmiljöer. Denna bok ger en grundlig introduktion till studentaktiva metoder, studentcentre…

PBL och casemetodik - Hur man gör och varför

Sedan mitten av 1980-talet har PBL, problembaserat lärande, vunnit allt större spridning i högskolan, delvis också i gymnasieskolan. Från början av…