Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Emib - Elever/studerande

Sök i Emib - Elever/studerande

Elevinflytande i Lomma kommuns skolor (skolår 7-9) : samman…

av Susanna Johansson

Stress och psykisk ohälsa hos elever med autism

av Diana Lorenz
Elevinflytande i Lomma kommuns skolor (skolår 7-9) : sammanställning av empiriskt material insamlat genom kvalitativa intervjuer med elever, lärare och rektorer vid två olika skolor juni månad 2005

Stress och psykisk ohälsa hos elever med autism

Boken beskriver hur stress och psykisk ohälsa upplevs hos barn och unga med autismspektrumtillstånd. Här får du många exempel på konkreta lösningar i vardagen, med särskilt foku…