Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Emi - Skolpersonal och elever

Sök i Emi - Skolpersonal och elever

Att bli lärare

Lärarledarskapet : situationsanpassat ledarskap och struktu…

av Matts Dahlkwist
Att bli lärare

Att bli lärare är en grundläggande och heltäckande bok som blivande lärare kan använda genom hela utbildningen. Den ger en aktuell bild av läraryrkets möjligheter och utmaningar…

Lärarledarskapet : situationsanpassat ledarskap och strukturerad undervisning

Vad utmärker ett professionellt lärarledarskap? Hur skapar läraren goda relationer med elever, kolleger och föräldrar? Vad ökar elevernas motivation? Hur kan konflikter förebygg…


Lära till lärare - Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik Lärares relationskompetens : vad är det? - hur kan den utvecklas? Professionsutveckling och kollegialt lärande : framgångsstrategier och utvecklande motstånd
Lära till lärare - Att utveckla läraryr... Respekt för lärarprofessionen : om lära... av Gunnel ColnerudLärares relationskompetens : vad är det... av Jonas AspelinProfessionsutveckling och kollegialt lä... av Steven Katz

Att skapa en professionell identitet : om utvecklingsinriktade examensarbeten i lärarutbildningen Kollegialt lärande - Resan mot framtidens skola Elevens lärande : att erbjuda möjligheter Professionellt föräldrasamarbete
Att skapa en professionell identitet :... Kollegialt lärande - Resan mot framtide... av Ulf BlossingElevens lärande : att erbjuda möjlighet... av Roger EllminProfessionellt föräldrasamarbete av Elsebeth Jensen