Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Emi - Skolpersonal och elever

Sök i Emi - Skolpersonal och elever

Handbok i klassrumsledarskap

av Jonas Nilsson

Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckli…

av Cato R. P. Bjørndal
Handbok i klassrumsledarskap

Ett effektivt ledarskap i klassrummet skapar goda förutsättningar för undervisning och lärande. I Handbok i klassrumsledarskap får såväl blivande som verksamma lärare ett konkre…

Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning

Hur kan jag bli en bättre lärare? Den frågan har du säkert ställt dig - oavsett om du har erfarenhet som lärare eller handledare, eller om du i framtiden kan tänka dig ett sådan…


Professionsutveckling och kollegialt lärande : framgångsstrategier och utvecklande motstånd Lärarens ledarskap : relationer och grupprocesser Att bli lärare Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik
Professionsutveckling och kollegialt lä... av Steven KatzLärarens ledarskap : relationer och gru... av Matts DahlkwistAtt bli lärare Läraryrkets etik och värdepedagogiska p... av Gunnel Colnerud

Lärarledarskapet : situationsanpassat ledarskap och strukturerad undervisning Lyhörda lärare :  professionellt relationsbyggande i förskola och skola Lärares relationskompetens : vad är det? - hur kan den utvecklas? Lära till lärare - Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik
Lärarledarskapet : situationsanpassat l... av Matts DahlkwistLyhörda lärare : professionellt relati... av Anneli FrelinLärares relationskompetens : vad är det... av Jonas AspelinLära till lärare - Att utveckla läraryr...