Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Em.03 - Gymnasieskolan

Sök i Em.03 - Gymnasieskolan

Språkarbete i alla ämnen

av Gun Hägerfelth

Fostran till valfrihet : skolvalet, jämlikheten och framtid…

av Magnus Dahlstedt
Språkarbete i alla ämnen

Språkarbete i alla ämnen handlar om språkets roll i skolans ämnesundervisning och lyfter fram olika aspekter på hur viktigt det är att språket uppmärksammas. Författaren grundar…

Fostran till valfrihet : skolvalet, jämlikheten och framtiden

I mitten av 1990-talet infördes omfattande politiska reformer i det svenska utbildningssystemet. Skolan blev mer marknadsorienterad, kommuner och företag fick möjlighet att driv…


Gymnasiearbetet : En handbok Teach Like a Champion 2.0 Dokumentation för lärande Debates in Geography Education
Gymnasiearbetet : En handbok av Mats AnderssonTeach Like a Champion 2.0 av Doug LemovDokumentation för lärande av Daniel SandinDebates in Geography Education

Yrkesutbildningens formering i Sverige 1940-1975 Ungdommers skrivekompetanse Ungdommers skrivekompetanse Debates in Religious Education
Yrkesutbildningens formering i Sverige... av Peter HåkanssonUngdommers skrivekompetanse Ungdommers skrivekompetanse Debates in Religious Education