Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Em.02 - Grundskolan

Sök i Em.02 - Grundskolan

Autism och ADHD i fritidshemmet

av Cajsa Jahn

Hållbar utveckling : ämnesdidaktisk tematisering för grunds…

av Per Sund
Autism och ADHD i fritidshemmet

Hur kan vi förstå och kompensera för nedsatta funktionsförmågor och skapa struktur, förutsägbarhet och förståelse för sammanhang för eleverna på fritids?Hur kan pedagogen med en…

Hållbar utveckling : ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan

I Hållbar utveckling – ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan beskriver författarna hur lärare kan arbeta ämnesintegrerat med frågor om hållbar utveckling. Bokens syf…


Delaktighet : reflekterande undervisningspraktik i förskola och skola Isak Skogstads obekväma sanningar om skolan Entreprenöriell fritidspedagogik : att bygga handlingskraft, mod, självtillit och motivation Särskilt begåvade barn : förskolans utmaning och möjlighet
Delaktighet : reflekterande undervisnin... av Françoise DuboisIsak Skogstads obekväma sanningar om sk... av Isak SkogstadEntreprenöriell fritidspedagogik : att... av Helena AckesjöSärskilt begåvade barn : förskolans utm... av Mona Liljedahl

Fritidspedagogik med barnperspektiv Barnet och förskolans pedagogiska ledarskap Perspektiv i fritidshem Källkritik i undervisningen : teori och praktik åk 1-3
Fritidspedagogik med barnperspektiv av Karen Pernille HviidBarnet och förskolans pedagogiska ledar... av Elisabeth ArnérPerspektiv i fritidshem av Linnéa HolmbergKällkritik i undervisningen : teori och... av Maria Heimer