Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Em.01 - Förskolan

Sök i Em.01 - Förskolan

Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet

Lyssnandets pedagogik : etik och demokrati i pedagogiskt ar…

av Ann Åberg
Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet

Att bli förskollärare ger en bred och heltäckande introduktion till förskolläraryrket. I boken presenteras förskolans utbildning och förskollärarprofessionen utifrån både teoret…

Lyssnandets pedagogik : etik och demokrati i pedagogiskt arbete

I Lyssnandets pedagogik beskriver Ann Åberg arbetet med att utveckla den pedagogiska praktiken i en förskola. Med hjälp av inspirerande exempel ur sin egen vardag beskriver förf…


Formulera : bild och projekt i förskolan Från kvalitet till meningsskapande : postmoderna perspektiv ? exemplet förskolan Rum, barn och pedagoger : om möjligheter och begränsningar för lek, kreativitet och förhandlingar Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan : hallå, hur gör man?
Formulera : bild och projekt i förskolan av Karin FurnessFrån kvalitet till meningsskapande : po... av Gunilla DahlbergRum, barn och pedagoger : om möjlighete... av Sofia ErikssonSystematiska analyser för utvärdering o... av Christian Eidevald

Den fria lekens pedagogik : teori och praktik om fantasileken Undervisning i förskolan : att skapa lärande undervisningsmiljöer Vad säger forskningen om svensk förskola? Barns lärande : fokus i kvalitetsarbetet
Den fria lekens pedagogik : teori och p... av Birgitta Knutsdotter OlofssonUndervisning i förskolan : att skapa lä... av Ann S. PihlgrenVad säger forskningen om svensk förskol... Barns lärande : fokus i kvalitetsarbetet av Sonja Sheridan