Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Em - Allmänt

Sök i Em - Allmänt

Att bli förskollärare - Mångfacetterad komplexitet

av Ingrid Engdahl

Lyssnandets pedagogik : etik och demokrati i pedagogiskt ar…

av Ann Åberg
Att bli förskollärare - Mångfacetterad komplexitet

Att bli förskollärare ger en bred och heltäckande introduktion till förskolläraryrket. I boken presenteras förskolans utbildning och förskollärarprofessionen utifrån både teoret…

Lyssnandets pedagogik : etik och demokrati i pedagogiskt arbete

I Lyssnandets pedagogik beskriver Ann Åberg arbetet med att utveckla den pedagogiska praktiken i en förskola. Med hjälp av inspirerande exempel ur sin egen vardag beskriver förf…


Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning Skolpolitik : från riksdagshus till klassrum Från kvalitet till meningsskapande : postmoderna perspektiv ? exemplet förskolan Lära till lärare - Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik
Det värderande ögat : observation, utvä... av Cato R. P. BjørndalSkolpolitik : från riksdagshus till kla... av Maria JarlFrån kvalitet till meningsskapande : po... av Gunilla DahlbergLära till lärare - Att utveckla läraryr...

Att undervisa barn i förskolan Formulera : bild och projekt i förskolan Lektionsdesign : en handbok Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola : möte med det som inte anses lagom
Att undervisa barn i förskolan av Elisabet DoverborgFormulera : bild och projekt i förskolan av Karin FurnessLektionsdesign : en handbok av Helena WallbergSpecialpedagogiska aspekter på förskola... av Kristian Lutz