Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Em - Allmänt

Sök i Em - Allmänt

Lyssnandets pedagogik : etik och demokrati i pedagogiskt ar…

av Ann Åberg

Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan

av Karin Alnervik
Lyssnandets pedagogik : etik och demokrati i pedagogiskt arbete

I Lyssnandets pedagogik beskriver Ann Åberg arbetet med att utveckla den pedagogiska praktiken i en förskola. Med hjälp av inspirerande exempel ur sin egen vardag beskriver förf…

Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan

Den här boken handlar om hur man kan utveckla en förskola där delaktighet och kollegialt lärande i olika former är drivkrafter för en kontinuerlig vidareutveckling av verksamhet…


Skolpolitik : från riksdagshus till klassrum Lära till lärare - Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik Att bli lärare Barns lärande : fokus i kvalitetsarbetet
Skolpolitik : från riksdagshus till kla... av Maria JarlLära till lärare - Att utveckla läraryr... Att bli lärare Barns lärande : fokus i kvalitetsarbetet av Sonja Sheridan

Respekt för lärarprofessionen : om lärares yrkesspråk och yrkesetik Lärares relationskompetens : vad är det? - hur kan den utvecklas? Lärarledarskapet : situationsanpassat ledarskap och strukturerad undervisning Om värden och omvärlden : pedagogik i praktik och teori med inspiration från Reggio Emilia
Respekt för lärarprofessionen : om lära... av Gunnel ColnerudLärares relationskompetens : vad är det... av Jonas AspelinLärarledarskapet : situationsanpassat l... av Matts DahlkwistOm värden och omvärlden : pedagogik i p... av Marie-Anne Colliander