Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Eabp - Undervisning i tekniska ämnen

Sök i Eabp - Undervisning i tekniska ämnen

Upptäck tekniken i barnlitteraturen

av Cecilia Axell

Teknikutbildning för framtiden - perspektiv på teknikunderv…

av Sven Ove Hansson
Upptäck tekniken i barnlitteraturen

Tekniken finns i vår vardag och vår historia, den påverkar och hjälper oss dagligen i allra högsta grad. Men är vi alltid medvetna om tekniken? Och är den alltid av godo? Hur på…

Teknikutbildning för framtiden - perspektiv på teknikundervisningen i grundskola och gymnasium

År 2011 fick teknikämnet nya kurs- och ämnesplaner för både grundskolan och gymnasiet. Men hur ska de nya läroplanerna i teknik förverkligas i praktiken? Hur kan skolledning och…

Teknikens väsen : skolans teknikämne i tidigare årskurser Leka och Lära Naturvetenskap Ute NATURVETENSKAP OCH TEKNIK I FÖRSKOLAN : MED UTEMILJÖN SOM INSPIRATION Bedömning för lärande i teknik-klassrummet : design and technology inside the black box
Teknikens väsen : skolans teknikämne i... av Göran GrimvallLeka och Lära Naturvetenskap Ute av Mats WejdmarkNATURVETENSKAP OCH TEKNIK I FÖRSKOLAN :... av Carina BrageBedömning för lärande i teknik-klassrum... av Judy Moreland