Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Eabo - Undervisning i samhällsvetenskapliga ämnen

Sök i Eabo - Undervisning i samhällsvetenskapliga ämnen

Att utveckla elevers tänkande : en teoretisk praktika

av Gunnar Hyltegren

Samhällsämnenas didatik : årskurs 4 - 6

Att utveckla elevers tänkande : en teoretisk praktika

Vad är det att veta, eller att kunna, i en tid när tillgängligheten på information är så stor? Då man på nolltid kan producera en mindre avhandling genom att "klippa och klistra…

Samhällsämnenas didatik : årskurs 4 - 6

Hösten 2011 sjösattes Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritids­hemmet (Lgr 11). En intention bakom dessa är att ange tydligare mål för undervisningen i skolans olik…


Case i samhällskunskap - 10-pack Att undervisa för utveckling - En pedagogisk resurs för global medvetenhet Undervisa i samhällskunskap : en ämnesdidaktisk introduktion SO för lärare 1-3
Case i samhällskunskap - 10-pack av Michael AllardAtt undervisa för utveckling - En pedag... av Susan FountainUndervisa i samhällskunskap : en ämnesd... av Ingegerd EkendahlSO för lärare 1-3 av Sara Blanck

Samhällskunskap för lärare 4-9 Kontroversiella frågor : Om kunskap och politik i samhällsundervisningen Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande The Political Classroom
Samhällskunskap för lärare 4-9 av Odenstad (red.)Kontroversiella frågor : Om kunskap och... av Ljunggren (red.)Samhällskunskapsdidaktik : utbildning i... av Sture LångströmThe Political Classroom av Diana E. Hess