Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Eabi - Undervisning i konst, musik, teater och film

Sök i Eabi - Undervisning i konst, musik, teater och film

Estetiska uttrycksformer i teori och praktik : bild-, drama…

Bildundervisning och lärande genom bilder

Estetiska uttrycksformer i teori och praktik : bild-, drama- och musikdidaktik

Varje dag påverkas vi av estetiska uttryck som kommunicerar till oss på olika sätt. Men hur kan vi lära barn att tolka och förstå dessa uttryck? Och hur kan vi ge dem möjlighete…

Bildundervisning och lärande genom bilder

Den här boken handlar om bildpedagogik och hur man kan lära genom bilder. Begreppet bildpedagogik brukar knytas till bildämnet och bildundervisningen – det utrymme i skola…


Hitlers bortglömda barnarmé Barn och sång : om rösten, sångerna och vägen dit Barn skapar bilder i förskolan Barns möte med konst
Hitlers bortglömda barnarmé av Harald StutteBarn och sång : om rösten, sångerna och... av Bengt Olof EngströmBarn skapar bilder i förskolan av Eva ÄnggårdBarns möte med konst av Marie Bendroth Karlsson

Estetiska lärprocesser : upplevelser, praktiker och kunskapsformer Skolan och den radikala estetiken Stora Musikboken : musiklektioner för mer än ett år! Tanke, visa, språk : musisk pedagogik med barn
Estetiska lärprocesser : upplevelser, p... Skolan och den radikala estetiken av Lena Aulin-GråhamnStora Musikboken : musiklektioner för m... av Eva Törnqvist NymanTanke, visa, språk : musisk pedagogik m... av Berit Uddén