Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Eabi - Undervisning i konst, musik, teater och film

Sök i Eabi - Undervisning i konst, musik, teater och film

Estetiska uttrycksformer i teori och praktik : bild-, drama…

Barn skapar bilder i förskolan

av Eva Änggård
Estetiska uttrycksformer i teori och praktik : bild-, drama- och musikdidaktik

Varje dag påverkas vi av estetiska uttryck som kommunicerar till oss på olika sätt. Men hur kan vi lära barn att tolka och förstå dessa uttryck? Och hur kan vi ge dem möjlighete…

Barn skapar bilder i förskolan

Syftet med denna bok är att ge inblick i vad bildskapande har för betydelse för barnen själva när de lever sina liv i förskolans vardag. Boken bygger på en studie av barn mellan…


Bildskapande i förskola och skola Estetik i förskolan Tanke, visa, språk : musisk pedagogik med barn Lära barn skapa - Kreativt arbete med barn
Bildskapande i förskola och skola av Marie Bendroth KarlssonEstetik i förskolan av Lena Fyen BorlieTanke, visa, språk : musisk pedagogik m... av Berit UddénLära barn skapa - Kreativt arbete med b... av Rob Barnes

Design för lärande i musik Musikkpedagogiske utfordringer Musikkpedagogiske utfordringer Art and Illusion
Design för lärande i musik av Anna-Lena KempeMusikkpedagogiske utfordringer Musikkpedagogiske utfordringer Art and Illusion av Leonie Gombrich