Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Eabfc - Undervisning i svenska

Sök i Eabfc - Undervisning i svenska

Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveck…

av Tua Abrahamsson

Boken om sfi : erfarenheter, undervisning och organisation

av Fredrik Harstad
Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling

Mer än vart tionde barn i Sverige har ett annat modersmål än svenska. Hur bedömer man två- eller flerspråkiga elevers kunskap och kompetens?Läs merI Tankarna springer före prese…

Boken om sfi : erfarenheter, undervisning och organisation

Vad ska sfi-undervisningen handla om? Hur fångar läraren upp de vuxna elevernas olika förutsättningar och intressen? Och hur kan skolledningen utveckla verksamheten med sikte på…


Tala om språk : grammatik för lärarstuderande Ordens värld - Svenska ord - struktur och inlärning Framgång genom språket : verktyg för språkutvecklande undervisning av andraspråkselever Aktiva lärare 95 skrivövningar - Dikt, manus, prosa
Tala om språk : grammatik för lärarstud... av Katarina LundinOrdens värld - Svenska ord - struktur o... av Ingegerd EnströmFramgång genom språket : verktyg för sp... av Annika LöthagenAktiva lärare 95 skrivövningar - Dikt,... av Anne Olsson

Språka samman : om samtal och samarbete i språkundervisning Språkglädje : språklekar i förskola och skola Läsning, skrivande, samtal : textarbete i svenska på gymnasiet Bedömning av svenska som andraspråk
Språka samman : om samtal och samarbete... av Inger LindbergSpråkglädje : språklekar i förskola och... av Ann-Katrin SvenssonLäsning, skrivande, samtal : textarbete... av Birgitta BommarcoBedömning av svenska som andraspråk av Gisela Håkansson