Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Eabf - Språkundervisning

Sök i Eabf - Språkundervisning

Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveck…

av Tua Abrahamsson

Uppdrag literacy : med klassrummet som arena

av Ewa Jacquet
Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling

Mer än vart tionde barn i Sverige har ett annat modersmål än svenska. Hur bedömer man två- eller flerspråkiga elevers kunskap och kompetens?Läs merI Tankarna springer före prese…

Uppdrag literacy : med klassrummet som arena

Uppdrag literacy definierar paraplybegreppet literacy och visar hur undervisningen kan formas så att eleverna blir aktiva deltagare i förhållande till de textvärldar de möter. F…


Guide till boksamtal för Sfi och Sva : arbeta med lättläst som verktyg för språkinlärning Transspråkande i praktik och teori Låt språket bära - genrepedagogik i praktiken Harris Tweed
Guide till boksamtal för Sfi och Sva :... av Josefin SchyggeTransspråkande i praktik och teori av Gudrun SvenssonLåt språket bära - genrepedagogik i pra... av Britt JohanssonHarris Tweed av Peter May

Språklust 1 Språkglädje : språklekar i förskola och skola Värdefulla sagor Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund
Provläs
Språklust 1 av Carin RydjaSpråkglädje : språklekar i förskola och... av Ann-Katrin SvenssonVärdefulla sagor av Per GustavssonSvenska som andraspråk på språkvetenska... av Anna Flyman-Mattsson