Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Eabf - Språkundervisning

Sök i Eabf - Språkundervisning

Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfaren…

av Anna Kaya

Transspråkande i praktik och teori

av Gudrun Svensson
Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfarenheter

"Den här boken kan komma att utgöra en referenspunkt för samtalet om nyanländas skolgång under lång tid framåt och är ett måste för alla berörda och intresserade." Karin Alvehus…

Transspråkande i praktik och teori

I de flesta klassrum har vi idag en rik språklig mångfald och i den här boken får vi veta hur vi kan ta tillvara på den för att på bästa sätt gynna lärandet och identitetsutveck…


Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling Uppdrag literacy : med klassrummet som arena Skrivundervisning :  i samspel med litterära texter Språkinriktad undervisning
Tankarna springer före : att bedöma ett... av Tua AbrahamssonUppdrag literacy : med klassrummet som... av Ewa JacquetSkrivundervisning : i samspel med litt... av Anna BergeSpråkinriktad undervisning av Maaike Hajer

Guide till boksamtal för Sfi och Sva : arbeta med lättläst som verktyg för språkinlärning Ännu värre dubbel-trubbel Språka samman : om samtal och samarbete i språkundervisning Den odödliga sagan : om hur och varför vi berättar historier
Guide till boksamtal för Sfi och Sva :... av Josefin Schygge9-12 årÄnnu värre dubbel-trubbel av Jory JohnSpråka samman : om samtal och samarbete... av Inger LindbergDen odödliga sagan : om hur och varför... av John Yorke