Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Eab - Pedagogisk metodik

Sök i Eab - Pedagogisk metodik

Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik f…

av Britta Brügge

Estetiska uttrycksformer i teori och praktik : bild-, drama…

Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet

"Det här är ett grundläggande läromedel i naturnära friluftsliv för exempelvis förskollärare, lärare, fritidsledare och naturguider men så mycket mera! Man kan hoppa in nästan v…

Estetiska uttrycksformer i teori och praktik : bild-, drama- och musikdidaktik

Varje dag påverkas vi av estetiska uttryck som kommunicerar till oss på olika sätt. Men hur kan vi lära barn att tolka och förstå dessa uttryck? Och hur kan vi ge dem möjlighete…


Pedagogiska miljöer och barns subjektsskapande Värdegrund och mångkultur i handling : i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter Idrott och hälsa 7-9 Att bli lärare i matematik
Pedagogiska miljöer och barns subjektss... av Elisabeth Nordin-HultmanVärdegrund och mångkultur i handling :... Idrott och hälsa 7-9 av Mikael Gardestrand BengtssonAtt bli lärare i matematik av Ola Helenius

Elefanten i klassrummet: - att hjälpa elever till ett lustfyllt lärande i matematik Delaktighet : reflekterande undervisningspraktik i förskola och skola Idrottsdidaktiska utmaningar Didaktiken efter Vygotskij : design för lärande
Elefanten i klassrummet: - att hjälpa e... av Jo BoalerDelaktighet : reflekterande undervisnin... av Françoise DuboisIdrottsdidaktiska utmaningar av Håkan LarssonDidaktiken efter Vygotskij : design för... av Staffan Selander