Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Eaaca - Psykomotoriska och sensoriska processer

Sök i Eaaca - Psykomotoriska och sensoriska processer

Bilderbokens mångfald och möjligheter : 2:a utgåvan

av Agneta Edwards

Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala…

av Monica Axelsson
Bilderbokens mångfald och möjligheter : 2:a utgåvan

Bilderboken har alltid funnits med i förskolan. Men hur används den? Som avkoppling, eller som pedagogisk aktivitet med utgångspunkt i läroplanen? Hur kan bilderboken berika arb…

Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola

Boken diskuterar och problematiserar skilda perspektiv på det språk- och kunskapsarbete som sker tillsammans med barnen i förskola och skolan. Författarna visar hur barn kan få …


Litteraciteter och flerspråkighet - Symposium 2018 Barn upptäcker skriftspråket Aktiv läskraft; Att undervisa i lässtrategier för förståelse Fk-årskurs 3 Processinriktad läs- och skrivundervisning : en väg till inkludering
Litteraciteter och flerspråkighet - Sym... Barn upptäcker skriftspråket av Gösta DahlgrenAktiv läskraft; Att undervisa i lässtra... av Barbro WestlundProcessinriktad läs- och skrivundervisn... av Catharina Tjernberg

Skriva för att lära Uppdrag literacy : med klassrummet som arena Att skriva sig till läsning : IKT i förskoleklass och skola Att läsa faktatexter : undervisning i kritisk och eftertänksam läsning
Skriva för att lära av Olga DystheUppdrag literacy : med klassrummet som... av Ewa JacquetAtt skriva sig till läsning : IKT i för... av Arne TragetonAtt läsa faktatexter : undervisning i k... av Adrienne Gear