Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Eaaa - Differentieringsproblem

Sök i Eaaa - Differentieringsproblem

Pojkar i skolan : vad lärare och andra vuxna behöver veta f…

av Fredrik Zimmerman

Lärande och jämställdhet i förskola och skola

av Mia Heikkilä
Pojkar i skolan : vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan

Gruppen pojkar går ut grundskolan med ett meritvärde närmare 30 poäng under det för flickor. Vidare lämnar mer än var femte pojke skolan utan att ha gymnasiebehörighet. Siffror …

Lärande och jämställdhet i förskola och skola

Boken handlar om att skapa lika möjligheter till lärande och kunskapsutveckling för varje individ, oavsett om man är född som flicka eller som pojke. Att på olika sätt främja jä…


Lärande bedömning, 4 uppl Jämställdhet - en del av skolans värdegrund Normkritisk pedagogik - Perspektiv, utmaningar och möjligheter Lärares bedömningsarbete : Förutsättningar, villkor, agens
Lärande bedömning, 4 uppl av Anders JönssonJämställdhet - en del av skolans värdeg... av Maria HedlinNormkritisk pedagogik - Perspektiv, utm... Lärares bedömningsarbete : Förutsättnin... av Viveca Lindberg

Genuspedagogik - En tanke- och handlingsbok för arbete med barn och unga Skolutveckling och jämställdhet Barns könade vardag : om (o)jämställdhet i förskola, förskoleklass och skola Bedömning, betyg och lärande
Genuspedagogik - En tanke- och handling... av Kajsa SvalerydSkolutveckling och jämställdhet av Mia HeikkiläBarns könade vardag : om (o)jämställdhe... av Ylva OdenbringBedömning, betyg och lärande av Alli Klapp