Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Eaaa - Differentieringsproblem

Sök i Eaaa - Differentieringsproblem

Pojkar i skolan : vad lärare och andra vuxna behöver veta f…

av Fredrik Zimmerman

Lärande och jämställdhet i förskola och skola

av Mia Heikkilä
Pojkar i skolan : vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan

Gruppen pojkar går ut grundskolan med ett meritvärde närmare 30 poäng under det för flickor. Vidare lämnar mer än var femte pojke skolan utan att ha gymnasiebehörighet. Siffror …

Lärande och jämställdhet i förskola och skola

Boken handlar om att skapa lika möjligheter till lärande och kunskapsutveckling för varje individ, oavsett om man är född som flicka eller som pojke. Att på olika sätt främja jä…


Normkritisk pedagogik - Perspektiv, utmaningar och möjligheter Jämställdhet - en del av skolans värdegrund Bedömning i och av skolan - - praktik, principer, politik Genuspedagogik - En tanke- och handlingsbok för arbete med barn och unga
Normkritisk pedagogik - Perspektiv, utm... av Jenny BengtssonJämställdhet - en del av skolans värdeg... av Maria HedlinBedömning i och av skolan - - praktik,... av Astrid Birgitte EggenGenuspedagogik - En tanke- och handling... av Kajsa Svaleryd

En inkluderande skola - möjligheter, hinder och dilemman Bedömning för lärande Gustav får visst sitta i tjejsoffan! - Etik och genus i förskolebarns världar Lärares bedömningsarbete : Förutsättningar, villkor, agens
En inkluderande skola - möjligheter, hi... av Claes NilholmBedömning för lärande av Christian LundahlGustav får visst sitta i tjejsoffan! -... av Eva JohanssonLärares bedömningsarbete : Förutsättnin... av Viveca Lindberg