Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Ea - Pedagogik

Sök i Ea - Pedagogik

Utbildning och undervisning i förskolan : omsorgsfullt och …

av Christian Eidevald

Pojkar i skolan : vad lärare och andra vuxna behöver veta f…

av Fredrik Zimmerman
Utbildning och undervisning i förskolan : omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling

Förskolans uppdrag har av tradition inte beskrivits med orden utbildning och undervisning. När förskolans läroplan, Lpfö18, använder dessa begrepp behöver vi därför ställa oss f…

Pojkar i skolan : vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan

Gruppen pojkar går ut grundskolan med ett meritvärde närmare 30 poäng under det för flickor. Vidare lämnar mer än var femte pojke skolan utan att ha gymnasiebehörighet. Siffror …


Det värderande ögat : observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning Boken om pedagogerna Lära till lärare - Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet
Det värderande ögat : observation, utvä... av Cato R. P. BjørndalBoken om pedagogerna av Anna ForssellLära till lärare - Att utveckla läraryr... Friluftslivets pedagogik : en miljö- oc... av Britta Brügge

Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskap i didaktisk belysning Lektionsdesign : en handbok Lärares relationskompetens : vad är det? - hur kan den utvecklas? Det sociala livet i skolan : socialpsykologiska perspektiv
Vägar till naturvetenskapens värld : äm... av Inger KarleforsLektionsdesign : en handbok av Helena WallbergLärares relationskompetens : vad är det... av Jonas AspelinDet sociala livet i skolan : socialpsyk... av Robert Thornberg