Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Doka - Arbetspsykologi

Sök i Doka - Arbetspsykologi

Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap

av Erik Rautalinko

Konstruktiva stödsamtal

av Cato R.P. Bjørndal
Samtalsfärdigheter : stöd, vägledning och ledarskap

Samtalsfärdigheter riktar sig till dig som vill kunna hantera konkreta verktyg för att vägleda, ge stöd och lösa konflikter både i yrkeslivet och privat. Innehållet fokuserar på…

Konstruktiva stödsamtal

Den här boken tar ett helhetsgrepp på ämnet samtalsstöd utifrån en forskningsbaserad grund. Cato R.P. Bjørndal ger insikt, med betoning på konstruktivistiska lärandeperspektiv, …


Kommunikation i praktiken - relationer, samspel och etik i socialt arbete Att förstå sin egen utsatthet : stöd för professionella i människovårdande yrken Pedagogiskt ledarskap Elevbok 2:a uppl Att skapa effektiva team : en handledning för ledning och medlemmar
Kommunikation i praktiken - relationer,... av Tom EideAtt förstå sin egen utsatthet : stöd fö... av Jakob CarlanderPedagogiskt ledarskap Elevbok 2:a uppl av Tove PhillipsAtt skapa effektiva team : en handledni... av Susan A. Wheelan

Pojken under bron Stressbalansen : omstart för kropp, sinne, relationer & livsglädje Pedagogiskt ledarskap Självledarskap : konsten att hitta rätt i livet och på jobbet
15+Pojken under bron av Katarina WennstamStressbalansen : omstart för kropp, sin... av Rangan ChatterjeePedagogiskt ledarskap av Liselotte OhlsonSjälvledarskap : konsten att hitta rätt... av Nicolas Jacquemot