Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Dofaa - Småbarnspsykologi

Den fria lekens pedagogik : teori och praktik om fantasilek…

av Birgitta Knutsdotter Olofsson

Hissad och dissad : om relationsarbete i förskolan

av Margareta Öhman
Den fria lekens pedagogik : teori och praktik om fantasileken

I Den fria lekens pedagogik beskriver Birgitta Knutsdotter Olofsson värdet i att använda sig av fantasileken, barnets eget sätt att lära. Målande exempel från praktiken beskrive…

Hissad och dissad : om relationsarbete i förskolan

Att kunna se och möta olika typer av kränkande handlingar är en skyldighet för alla pedagoger. Varje pedagog skulle behöva en social förbandslåda. Men vad skulle en sådan innehå…


Självkänsla - att förstå sig själv och andra Må bra som förälder : psykologernas strategier för småbarnsåren I lekens värld Beteendeproblem i förskolan : om lågaffektivt bemötande
Självkänsla - att förstå sig själv och... av Marianne BrodinMå bra som förälder : psykologernas str... av Helga Johnsson WennerdalI lekens värld av Birgitta Knutsdotter OlofssonBeteendeproblem i förskolan : om lågaff... av Bo Elvén Hejlskov

Fantasins tid : förskoleåldern: 2-6 år Miraklens tid Se barnet inifrån : att arbeta med anknytning i förskolan Lek med material - Konstruktionslek och barns utveckling
Fantasins tid : förskoleåldern: 2-6 år av Hedvig MontgomeryMiraklens tid av Hedvig MontgomerySe barnet inifrån : att arbeta med ankn... av Ida BrandtzaegLek med material - Konstruktionslek och... av Arne Trageton