Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Docd - Behaviorism

Blueprint : hur DNA ritar om vår psykologi

Blueprint : hur DNA ritar om vår psykologi

av Robert Plomin

Vårt DNA utgör själva den ritning som gör oss till dem vi är. Konsekvenserna för våra liv för barnuppfostran, utbildningssystemet och samhället är enorma. Men ändå är det bara e…

Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykot…

av Jonas Ramnerö

Vart tog behaviorismen vägen?

av Ingrid Bosseldal
Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi

På senare år har intresset för inlärningspsykologi ökat inom kliniska områden. Det har inneburit såväl ett ökat fokus på beteendeterapins grundmetoder som tillkomsten av flera n…

Vart tog behaviorismen vägen?

Hur kan det komma sig att metoder byggda på den radikala behavioristen B F Skinners inlärningsteori uppfattas som nya, mjuka, positiva och interaktiva när de används för att upp…