Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Docbc - Jung och den analytiska (komplexa) psykologin

Sök i Docbc - Jung och den analytiska (komplexa) psykologin

Modern Man in Search of a Soul

Modern Man in Search of a Soul

av C.G. Jung

Modern Man in Search of a Soul is the perfect introduction to the theories and concepts of one of the most original and influential religious thinkers of the twentieth century. …

Kalle och schackspelet : jagkonstruerande psykoterapi utifr…

av Lennart Lindén

Dreams

av C.G. Jung
Kalle och schackspelet : jagkonstruerande psykoterapi utifrån en fallbeskrivning

Kalle och schackspelet är en mycket välkommen bok. Inte minst i utbildningssammanhang har en utförligt beskriven jagstrukturerande psykoterapi efterlysts.Lennart Lindén återger …

Dreams

Author, psychiatrist and scholar, painter, world traveler, and above all visionary dreamer, Carl Jung was one of the great figures of the twentieth century. A comprehensive comp…