Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Dja - Determinism

Sök i Dja - Determinism

Frihet: Makt, kontroll och kampen för vår framtid

av Raoul Martinez

Free Will: A Very Short Introduction

av Thomas Pink
Frihet: Makt, kontroll och kampen för vår framtid

En fri marknad, fria val, yttrandefrihet, den fria viljan - dessa frihetsord utgör grundbegrepp i vår civilisation. Ändå används de allt mer för att rättfärdiga motsatsen till f…

Free Will: A Very Short Introduction

Every day we seem to make and act upon all kinds of free choices - some of them trivial, and some so consequential that they may change the course of our life, or even the cours…


The Joyous Science Kort om fri vilja Slumpen är ingen tillfällighet Skogsvandringen
The Joyous Science av Friedrich Wilhelm NietzscheKort om fri vilja av Thomas PinkSlumpen är ingen tillfällighet av Jan CederquistSkogsvandringen av Ernst Jünger

Frihet, skuld och ansvar : grunddrag i en naturalistisk teori om viljefrihet Free Will The Taming of Chance The Routledge Handbook of the Philosophy and Psychology of Luck
Frihet, skuld och ansvar : grunddrag i... av Michael PauenFree Will av Sam HarrisThe Taming of Chance av Ian HackingThe Routledge Handbook of the Philosoph...