Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Ddc - Vetenskapsteori

Sök i Ddc - Vetenskapsteori

Vetenskapsteori för nybörjare

av Torsten Thurén

Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och fo…

av Peter Sohlberg
Vetenskapsteori för nybörjare

Vetenskapsteori är egentligen något av det viktigaste man kan ägna sig åt. Det handlar om grunden för all vår kunskap. Vad är egentligen sant? Den frågan undkommer ingen människ…

Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik

Hur formas kunskap inom vetenskap och forskning? Vilka problem finns vid kunskapssökandet? Här behandlas grundläggande filosofiska begrepp och traditioner, samtidigt som metoder…


Vetenskapsteori - En grundbok för pedagogiska ämnen Grunderna för ett vetenskapligt förhållningssätt inom medicinen Grundläggande vetenskapsteori : för psykologi och andra beteendevetenskaper Philosophy of Science: Very Short Introduction
Vetenskapsteori - En grundbok för pedag... av Kirsten HyldgaardGrunderna för ett vetenskapligt förhåll... av Olof NyrénGrundläggande vetenskapsteori : för psy... av Carl Martin AllwoodPhilosophy of Science: Very Short Intro... av Samir Okasha

Vetenskapsteori för lärarstudenter - Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen En strävan efter sanning - Vetenskapens teori och praktik Tolkning, förståelse, vetande : hermeneutik i teori och praktik
Vetenskapsteori för lärarstudenter - av Ulf BrinkkjaerVarför vetenskap? : om vikten av proble... av Ulf BjereldEn strävan efter sanning - Vetenskapens... av Bengt Kristensson UgglaTolkning, förståelse, vetande : hermene... av Per-Johan Ödman