Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Dd - Kunskapsteori och vetenskapsteori

Sök i Dd - Kunskapsteori och vetenskapsteori

Vetenskapsteori för nybörjare

av Torsten Thurén

Handbok i kvalitativ analys

av Andreas Fejes
Vetenskapsteori för nybörjare

Vetenskapsteori är egentligen något av det viktigaste man kan ägna sig åt. Det handlar om grunden för all vår kunskap. Vad är egentligen sant? Den frågan undkommer ingen människ…

Handbok i kvalitativ analys

Handbok i kvalitativ analys är en oumbärlig handbok för dig som ska skriva en akademisk uppsats baserad på kvalitativ datainsamling som exempelvis kvalitativa intervjuer, detalj…


Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och rapportera en undersökning Grunderna för ett vetenskapligt förhållningssätt inom medicinen Vetenskapsteori - En grundbok för pedagogiska ämnen
Kunskapens former : vetenskapsteori, fo... av Peter SohlbergForskningsmetodikens grunder - Att plan... av Runa PatelGrunderna för ett vetenskapligt förhåll... av Olof NyrénVetenskapsteori - En grundbok för pedag... av Kirsten Hyldgaard

Diskursanalys i praktiken Det omätbaras renässans : En uppgörelse med pedanternas världsherravälde Forskning och skrivande - Konsten att skriva enkelt och effektivt En strävan efter sanning - Vetenskapens teori och praktik
Diskursanalys i praktiken Det omätbaras renässans : En uppgörelse... av Jonna BornemarkForskning och skrivande - Konsten att s... av Wayne C. BoothEn strävan efter sanning - Vetenskapens... av Bengt Kristensson Uggla