Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Dd - Kunskapsteori och vetenskapsteori

Sök i Dd - Kunskapsteori och vetenskapsteori

Vetenskapsteori för nybörjare

av Torsten Thurén

Handbok i kvalitativa metoder

av Göran Ahrne
Vetenskapsteori för nybörjare

Vetenskapsteori är egentligen något av det viktigaste man kan ägna sig åt. Det handlar om grunden för all vår kunskap. Vad är egentligen sant? Den frågan undkommer ingen människ…

Handbok i kvalitativa metoder

I Handbok i kvalitativa metoder delar forskare från olika ämnesområden med sig av sina praktiska erfarenheter av att arbeta med kvalitativa metoder.Läs merBoken är indelad i tre…


Handbok i kvalitativ analys Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik Det omätbaras renässans : En uppgörelse med pedanternas världsherravälde Vetenskapsteori - En grundbok för pedagogiska ämnen
Handbok i kvalitativ analys av Andreas FejesKunskapens former : vetenskapsteori, fo... av Peter SohlbergDet omätbaras renässans : En uppgörelse... av Jonna BornemarkVetenskapsteori - En grundbok för pedag... av Kirsten Hyldgaard

Användbar evidens : om följsamhet och anpassningar Diskursanalys i praktiken Kunskap Den kvalitativa forskningsintervjun
Användbar evidens : om följsamhet och a... av Henna HassonDiskursanalys i praktiken Kunskap av Mats BennerDen kvalitativa forskningsintervjun av Steinar Kvale