Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Dbccb - Fenomenologisk filosofi och existentialism

Sök i Dbccb - Fenomenologisk filosofi och existentialism

Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett s…

av Bente Martinsen

Existentialisterna : en historia om frihet, varat och aprik…

av Sarah Bakewell
Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv

Fenomenologi i praktiken är en samnordisk antologi som beskriver varför det behövs filosofi och vetenskapsteori som grund i empirisk forskning och varför just den fenomenologisk…

Existentialisterna : en historia om frihet, varat och aprikoscocktails

"Det sägs ibland att existentialismen är mer en sinnesstämning än en filosofi, och att den kan spåras tillbaka till ångestridna romanförfattare på 1800-talet och längre bakåt ti…


Hermeneutics: A Very Short Introduction För en tvetydighetens moral The Oxford Handbook of Contemporary Phenomenology Existentialism: A Very Short Introduction
Hermeneutics: A Very Short Introduction av Jens ZimmermannFör en tvetydighetens moral av Simone de BeauvoirThe Oxford Handbook of Contemporary Phe... Existentialism: A Very Short Introducti... av Thomas Flynn

Being and Nothingness Fenomenologins idé Egots transcendens : skiss till en fenomenologisk beskrivning Sammanflätningar : Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi
Being and Nothingness av Jean-Paul SartreFenomenologins idé av Edmund HusserlEgots transcendens : skiss till en feno... av Jean-Paul SartreSammanflätningar : Husserls och Merleau... av Jan Bengtsson