Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sök i Dbcc - Kritisk filosofi

Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett s…

av Bente Martinsen

Existentialisterna : en historia om frihet, varat och aprik…

av Sarah Bakewell
Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv

Fenomenologi i praktiken är en samnordisk antologi som beskriver varför det behövs filosofi och vetenskapsteori som grund i empirisk forskning och varför just den fenomenologisk…

Existentialisterna : en historia om frihet, varat och aprikoscocktails

"Det sägs ibland att existentialismen är mer en sinnesstämning än en filosofi, och att den kan spåras tillbaka till ångestridna romanförfattare på 1800-talet och längre bakåt ti…


För en tvetydighetens moral Hermeneutics: A Very Short Introduction Nothing: A Very Short Introduction Sammanflätningar : Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi
För en tvetydighetens moral av Simone de BeauvoirHermeneutics: A Very Short Introduction av Jens ZimmermannNothing: A Very Short Introduction av Frank CloseSammanflätningar : Husserls och Merleau... av Jan Bengtsson

Existentialism: A Very Short Introduction Egots transcendens : skiss till en fenomenologisk beskrivning The Oxford Handbook of the History of Phenomenology Fenomenologins idé
Existentialism: A Very Short Introducti... av Thomas FlynnEgots transcendens : skiss till en feno... av Jean-Paul SartreThe Oxford Handbook of the History of P... Fenomenologins idé av Edmund Husserl