Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Dbc - Nya tidens filosofi (fr o m Descartes)

Sök i Dbc - Nya tidens filosofi (fr o m Descartes)

Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett s…

av Bente Martinsen

Filosofins historia : det västerländska förnuftets äventyr …

av Svante Nordin
Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv

Fenomenologi i praktiken är en samnordisk antologi som beskriver varför det behövs filosofi och vetenskapsteori som grund i empirisk forskning och varför just den fenomenologisk…

Filosofins historia : det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen

Filosofins historia innehåller en översikt över hela den västerländska filosofins utveckling från försokraterna till 1980- och 1990-talens tänkare. Boken uppmärksammar personlig…


Sextus Empiricus: Outlines of Scepticism A Brief History of Analytic Philosophy En spricka i språket : Marx och Freud - våra samtida Authorship and Authority in Kierkegaard's Writings
Sextus Empiricus: Outlines of Scepticism av Sextus EmpiricusA Brief History of Analytic Philosophy av Stephen P. SchwartzEn spricka i språket : Marx och Freud -... av Sven-Eric LiedmanAuthorship and Authority in Kierkegaard...

Defining Environmental Justice Thus Spoke Zarathustra Philosophical Letters of David K. Lewis Sexuality
Defining Environmental Justice av David SchlosbergThus Spoke Zarathustra av Friedrich NietzschePhilosophical Letters of David K. Lewis av David K. LewisSexuality